Governance


Goed bestuur, integriteit, transparantie en adequate maatschappelijke verantwoording zijn voorwaarden voor een geloofwaardige corporatiesector. Wonen Vierlingsbeek is dan ook aangesloten bij Aedes; de overkoepelende organisatie voor woningcorporaties.
Middels de Governancecode woningcorporaties zijn er afspraken gemaakt om op een goede en verantwoorde manier om te gaan met sociale woningen en sociale woningbouw. Hieronder vindt u dan ook een aantal documenten (o.a. visitatie, huurdersoverleg) die u inzicht geven in wie Wonen Vierlingsbeek is en wat zij doet.