Governance en wettelijke bekendmakingen


Goed bestuur, integriteit, transparantie en adequate maatschappelijke verantwoording zijn voorwaarden voor een geloofwaardige corporatiesector. Wonen Vierlingsbeek is dan ook aangesloten bij Aedes; de overkoepelende organisatie voor woningcorporaties.

Governance

Middels de Governancecode woningcorporaties zijn er afspraken gemaakt om op een goede en verantwoorde manier om te gaan met sociale woningen en sociale woningbouw. Hieronder vindt u dan ook een aantal documenten (o.a. visitatie, huurdersoverleg) die u inzicht geven in wie Wonen Vierlingsbeek is en wat zij doet.

Wettelijke bekendmakingen

Ons "Standaardformulier publicatieplicht volkshuisvesting" vindt u hier.