Governance en wettelijke bekendmakingen


Goed bestuur, integriteit, transparantie en adequate maatschappelijke verantwoording zijn voorwaarden voor een geloofwaardige corporatiesector. Wonen Vierlingsbeek is dan ook aangesloten bij Aedes; de overkoepelende organisatie voor woningcorporaties.

Governance

Middels de Governancecode woningcorporaties zijn er afspraken gemaakt om op een goede en verantwoorde manier om te gaan met sociale woningen en sociale woningbouw. Hieronder vindt u dan ook een aantal documenten (o.a. visitatie, huurdersoverleg) die u inzicht geven in wie Wonen Vierlingsbeek is en wat zij doet.

Wet Goed Verhuurderschap

De overheid heeft een nieuwe wet gemaakt over het verhuren van woningen. Deze Wet Goed Verhuurderschap  is per 1 juli 2023 ingegaan. Graag informeren we u hierover. Wonen Vierlingsbeek heeft de dingen die in deze wet staan al goed geregeld in bestaande afspraken en werkwijzen.
Nieuw is dat verhuurders, ook woningcorporaties, een expliciete informatieplicht krijgen. Onder andere over de rechten en verplichtingen van de huurder. We hebben deze informatie in een aparte flyer gezet. U kunt deze hier downloaden. 
Aedes, de vereniging van Woningcorporaties heeft deze regels kort samengevat. Die samenvatting leest u hieronder.

De regels van Goed Verhuurderschap

Samengevat wordt onder goed verhuurderschap verstaan:
 1. Niet discrimineren, door:
  • een heldere selectieprocedure te hanteren
  • objectieve selectiecriteria te gebruiken en
  • de keuze voor de gekozen huurder te motiveren
  Dit hoeft niet als de woningcorporatie gebruik maakt van een woonruimteverdeelsysteem
 2. Niet intimideren
 3. Niet meer dan tweemaal de kale huurprijs als waarborgsom eisen
 4. Het schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst.
 5. Het schriftelijk verstrekken van informatie aan de huurder (informatieplicht) over:
  • de rechten en plichten van de huurder
  • de hoogte van en regels over (terugbetaling van) de waarborgsom
  • de contactgegevens van een contactpunt waar de huurder terecht kan bij zaken over het gehuurde
  • de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente waar klachten over ongewenst verhuurgedrag kunnen worden gemeld
  • de betalingsverplichting van de huurder over de servicekosten, waarbij geldt dat jaarlijks een volledige kostenspecificatie aan de huurder moet worden verstrekt.
 6. Eventuele servicekosten niet anders dan in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in rekening brengen

Wettelijke bekendmakingen

Ons "Standaardformulier publicatieplicht volkshuisvesting" vindt u hier.

Jaarverslagen

Door hieronder op een jaartal te klikken, opent u het jaarverslag van dat jaar.
2022 2021  2020  2019  2018   
2017 2016  2015  2014  2013  

Visitatie

Vistitatierapport 2023

Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen, diensten en werken

We hebben afspraken gemaakt over samenwerking, facturering en inkoop. Als leverancier van Wonen Vierlingsbeek heeft u met onze inkoopvoorwaarden te maken. De voorwaarden die wij stellen, zijn in lijn met de landelijke wet- en regelgeving en onze visie om transparant en integer samen te werken. De algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met leveranciers, groot en klein, die producten en/of diensten leveren aan Wonen Vierlingsbeek. U vindt de voorwaarden hier.