Inventarisatie asbest woningen gebouwd vóór 1994

25-06-2019

Wonen Vierlingsbeek heeft Tritium Advies uit Rijkevoort opdracht gegeven om te inventariseren of er asbest verwerkt is in woningen die gebouwd zijn vóór 1994. Omdat dit onderzoek steekproefsgewijs gebeurt, worden niet alle huurwoningen bezocht. Toch krijgen alle bewoners van een woning die gebouwd is vóór 1994, hier een informatiebrief over. De eerste brieven worden deze week verstuurd. Hierin staat ook vermeld binnen welke periode er mogelijk een medewerker van Tritium Advies in de buurt aanwezig is of bij u langskomt.

Steekproefsgewijs onderzoek

Er hoeft niet in iedere woning onderzoek gedaan te worden: per complex (groepje van hetzelfde type woningen) is een paar woningen onderzoeken voldoende. U hoeft er dus niet voor thuis te blijven. De medewerker bekijkt ter plekke of er een bewoner aanwezig is. Alleen woningen die gebouwd zijn vóór 1994 worden steekproefsgewijs bezocht.

Wanneer en waarom?

In de brief die u ontvangt staat in welke periode de medewerker mogelijk uw woning of buurt bezoekt.  Komt er niemand bij u langs? Dan hoeft u géén contact op te nemen omdat het onderzoek steekproefsgewijs gebeurt. Aan de hand van alle resultaten wordt een rapport opgesteld; de uitkomsten hiervan worden door Wonen Vierlingsbeek gebruikt voor verdere planvorming. Als er in de toekomst in uw woning iets moet gebeuren wordt u hier persoonlijk over geïnformeerd door Wonen Vierlingsbeek.

De medewerkers van Tritium Advies zijn herkenbaar

De medewerkers van Tritium Advies kunnen zich altijd legitimeren en dragen bedrijfskleding met het logo van Tritium Advies dat ook onder aan dit nieuwsbericht staat. Tijdens de asbestinventarisatie gaat deze gecertificeerde medewerker op zoek naar materialen en installaties waarin asbest is verwerkt. Hiervoor moet onze medewerker alle ruimten van uw woning, berging, tuin en eventuele andere bijgebouwen kunnen betreden en bekijken. Van asbestverdachte materialen worden foto’s gemaakt. Vanzelfsprekend wordt hierbij rekening gehouden met uw privacy.

Vragen?

Het is heel goed mogelijk dat u niets merkt van dit onderzoek. Meer informatie over asbest vindt u hier. Heeft u er toch vragen over? Neem dan contact op met uw opzichter van Wonen Vierlingsbeek, Paniesse Brandts. Telefonisch bij voorkeur tussen 8.00 en 10.00 uur, (0478) 632 296 of verstuur uw vraag via ons contactformulier.

Wonen Vierlingsbeek dankt u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking!

Terug