Sloop acht woningen Merletgaarde

14-01-2016

In 2015 is het besluit genomen om acht woningen aan de Merletgaarde in Vierlingsbeek te slopen om plaats te maken voor nieuwe huurwoningen. De seniorenwoningen uit 1967 zijn sterk verouderd en uit onderzoek bleek dat het technisch en financiëel gezien niet rendabel was deze woningen te renoveren. Met de toenmalige huurders van de woningen zijn goede afspraken gemaakt en inmiddels kregen zij allemaal een andere woning toegewezen.

Sloop- en bouwplannen

Zoals het er nu naar uit ziet zullen de sloopwerkzaamheden in de tweede helft van februari plaatsvinden; omwonenden zijn schriftelijke geïnformeerd hierover. Ook de plannen voor vervangende nieuwbouw zijn in een vergevorderd stadium. De definitieve vergunningaanvraag is eind december 2015 ingediend bij de gemeente Boxmeer. Als alles loopt zoals gepland kan er direct na de sloop gestart worden met de nieuwbouw. We streven er naar de nieuwe woningen in de tweede helft van 2016 op te leveren.

Nieuwbouw

In plaats van de acht woningen nu, zal de vervangende nieuwbouw bestaan uit tien levensloopbestendige woningen op ongeveer dezelfde percelen. De woningen beschikken over twee slaapkamers, waarvan één slaapkamer en de badkamer op de begane grond gelegen zijn. Daarnaast zullen de woningen worden voorzien van zonnepanelen die voldoende capaciteit hebben om het totale electriciteitsgebruik op te vangen.

Verhuur

Zodra er meer bekend is over de huurprijzen en de verhuur van de woningen, publiceren we dat op deze website. Wilt u (op termijn) in aanmerking komen voor een huurwoning van Wonen Vierlingsbeek? Schrijf u dan in als woningzoekende!
Kijk hier voor meer informatie over inschrijven als woningzoekende en toewijzing van huurwoningen.


 

Terug