Sloopplannen seniorenwoningen

20-03-2015

Aan de Merletgaarde in Vierlingsbeek staan twee blokjes van elk vier seniorenwoningen. Deze woningen zijn verouderd en technisch gezien "op". Ze voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en de kwaliteit die Wonen Vierlingsbeek haar huurders bieden wil. Daarom is besloten deze acht woningen te slopen. Wonen Vierlingsbeek onderzoekt nu welke mogelijkheden er zijn om op deze plek nieuwe huurwoningen te bouwen.
De huurders van deze woningen zijn eind april gezamenlijk geïnformeerd over de plannen. Op korte termijn gaat Wonen Vierlingsbeek persoonlijk met iedere huurder in gesprek, om verdere afspraken te maken over hun verhuizing. Zo hebben zij onder andere recht op vervangende woonruimte. Bij verhuur van woningen van Wonen Vierlingsbeek gaan zij vóór op andere woningzoekenden. Bij nieuw huuraanbod van woningen op deze website, zal dit ook in de advertentie(s) vermeld worden. Woningen aan de Merletgaarde die hierdoor vrij komen, zullen vooralsnog niet op tijdelijke basis verhuurd worden.
De voorlopige planning is, dat de huidige woningen in de tweede helft van 2015 gesloopt gaan worden. Voorwaarde daarvoor is, dat alle huidige huurders andere huisvesting hebben gekregen. Het onderzoek voor de nieuwbouwmogelijkheden gaat uit van realisatie en oplevering in 2016.

Terug