Verlengen inschrijving!

06-03-2018

Net zoals voorgaande jaren vragen wij onze woningzoekenden om één keer per jaar hun gegevens te controleren en hun inschrijving te verlengen. Alleen woningzoekenden die op 1 maart een jaar of langer ingeschreven stonden ontvangen hierover op of rond 8 maart 2018 een brief. Stond u op 1 maart korter dan een jaar ingeschreven? Dan wordt uw inschrijving automatisch verlengt en ontvangt u pas volgend jaar een brief om uw gegevens te controleren en inschrijving te verlengen.

Het verlengen van een inschrijving is gratis, maar zorg er wel voor dat u tijdig reageert!

Denkt u er aan om uw formulier vóór 20 maart 2018 naar ons terug te sturen? U kunt hiervoor de bijgevoegde retourenvelop gebruiken; er hoeft geen postzegel op. Scannen en mailen naar het in de brief vermelde e-mailadres kan natuurlijk ook. Het is belangrijk om tijdig te reageren; als namelijk blijkt dat wij u niet kunnen bereiken dan wordt u uitgeschreven als woningzoekende(n).

Heeft u geen brief ontvangen of heeft u hier vragen over? Neem dan even contact met ons, wij helpen u graag!
 

Terug