Info inschrijven en reageren op huurwoning


U bent op zoek naar een huurwoning in deze regio? Zorg dan dat u zich eerst inschrijft bij Wonen Vierlingsbeek zodat u kunt reageren op ons aanbod huurwoningen. Meer informatie over inschrijven leest u in de folder inschrijven of download direct een inschrijfformulier. U kunt dit formulier ook afhalen of invullen bij ons kantoor. Online inschrijven is op (nog) niet mogelijk. Heeft u hulp nodig bij het inschrijven of wilt u een inschrijfformulier en folder per post ontvangen? Neem dan gerust even contact met ons op.

Bestaande inschrijving wijzigen

Wilt u uw inschrijving wijzigen, bijvoorbeeld omdat u uw partner wilt toevoegen aan uw inschrijving? Neem dan even contact met ons op zodat wij u goed kunnen informeren. Zorg ervoor dat uw inschrijfgegevens in orde zijn als u op een woning reageert; Wonen Vierlingsbeek wijst een woning niet toe als blijkt dat uw gegevens niet kloppen.
Bij een nieuwe inschrijving kunt u reageren op woningaanbod geadverteerd ná ontvangst van uw inschrijfnummer. Dit geldt ook voor het wijzigen van een inschrijving: u kunt reageren op de eerstvolgende advertentie na doorvoeren van de wijziging, niet op een lopende advertentie. Na toevoeging van een partner behoudt u uw inschrijftijd en als de inschrijving onverhoopt ooit gesplitst moet worden ook. Uw partner krijgt dan de inschrijfduur mee vanaf het moment dat hij/zij is toegevoegd aan uw inschrijving.

Toewijzen van huurwoningen

In de folder van woningaanbod tot huurovereenkomst leest u hoe woningen worden toegewezen en wat er gebeurt als u de eerste kandidaat voor een woning bent. Bij een geadverteerde woning staat vermeld op welke datum wij verwachten dat de woning beschikbaar is; houd er rekening mee dat dit zeer waarschijnlijk ook de datum is waarop de huurovereenkomst ingaat als u de nieuwe huurder wordt. Voorrang op andere woningzoekenden is uitsluitend mogelijk wanneer u om medische redenen niet meer zelfstandig kunt blijven wonen in uw huidige woning. Meer informatie en voorwaarden leest u in de folder.

Reageren met inkomensgegevens

Zorg dat uw woonkeuzebon voor de in de advertentie genoemde tijd en datum bij ons is, samen met uw inkomensgegevens en eventueel die van uw partner of meeverhuizende gezinsleden die geen eigen kinderen zijn. Uw woonkeuzebon wordt uitsluitend verwerkt als wij uw inkomen kunnen toetsen aan de geldende richtlijnen. Als u uw inkomensgegevens al eerder heeft verstrekt, dan bewaren wij deze bij uw inschrijving. Ieder jaar vanaf ongeveer juni zijn de gegevens bekend van het voorafgaande jaar bij de Belastingdienst. Omdat wij de meest recente gegevens van u vragen, dient u uw inkomensgegevens dus jaarlijks opnieuw aan te leveren als u actief bent als woningzoekende. Lees hier meer over in de folder inkomensgegevens en woningtoewijzing 2017. Hoe u zelf een inkomensverklaring van de Belastingdienst kunt downloaden leest u hier.

Inkomensnormen voor toewijzing van sociale huurwoningen

Huishoudens met een inkomen tot € 36.165,- (norm 2017) gaan vóór op huishoudens met een hoger verzamelinkomen, bij toewijzing van woningen met een huurprijs tot € 710,68. Daarnaast moeten woningcorporaties sinds 1 januari 2016 "passend toewijzen". Dat betekent dat sociale huurwoningen alleen kunnen worden toegewezen als, volgens de Woningwet, de huurprijs passend is bij uw inkomen. Kijk voor meer informatie en een tabel in de folder inkomensgegevens en woningtoewijzing 2017.

Is uw inkomen gewijzigd ten op zichte van de gegevens van de Belastingdienst? En komt u op basis van uw actuele inkomen wél in aanmerking voor een sociale huurwoning? Neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen informeren welke gegevens u aan moet leveren om uw inkomen opnieuw te berekenen!

Uw verzamelinkomen stellen wij vast aan de hand van onderstaande indexcijfers:
x 1,0359 als u inkomensgegevens gebruikt over 2015, of;
x 1,0119 als u inkomensgegevens gebruikt over 2016 (bekend bij Belastingdienst vanaf ongeveer juni 2017, wij vragen altijd de meest recente gegevens!)