Inkomensnormen en toewijzing


Toewijzingsregels 2021

De afgelopen jaren is er veel veranderd als het aankomt op het toewijzen van sociale huurwoningen. Wonen Vierlingsbeek heeft deze regels altijd geprobeerd flexibel toe te passen zodat zo veel mogelijk mensen konden reageren op alle woningen. Helaas blijkt in de praktijk dat te veel woningen met een lage huurprijs worden toegewezen aan huishoudens die geen recht hebben op huurtoeslag. Omdat wij hierover zijn aangesproken door de Autoriteit Woningcorporaties, zien wij ons genoodzaakt het toewijzingsbeleid per 1 januari 2021 aan te passen.

Wat gaat er veranderen?

Boven aan deze pagina ziet u de tabel die aangeeft op welke kale huurprijs u nog kunt reageren. Wij hanteren hiermee de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag, conform de norm van passend toewijzen die de overheid aan ons oplegt. Indien u reageert op een huurprijs afwijkend van de tabel, wordt u tijdens de selectie overgeslagen voor de betreffende woning. Wij zullen doorgaan met een kandidaat die wel passend is.

Voor de woningen boven deze aftoppingsgrenzen geldt nog steeds dat huishoudens tot de modale grens de voorkeur hebben en dat daarboven slechts beperkt en bij uitzondering mag worden toegewezen. De grens is in 2021 vastgesteld op € 40.024,-. Zoals in het verleden zullen we voor bijzondere doelgroepen ook gebruik maken van onze mogelijkheid om boven deze grens beperkt toe te wijzen. Dit wijzigt niet ten op zichte van voorgaande jaren. 

Ingeschreven maar inkomen gewijzigd?

Meer dan ooit is het inkomen van belang bij het goed toewijzen van de woning. Zorg ervoor dat wij altijd uw meest actuele gegevens van de Belastingdienst hebben en eventueel aanvullende gegevens als die gegevens niet meer overeenkomen met uw huidige inkomenssituatie. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op!