Klachten


De medewerkers van Wonen Vierlingsbeek doen hun uiterste best om u goed van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent.

Klacht melden bij Wonen Vierlingsbeek

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van Wonen Vierlingsbeek dan kunt u dat via ons contactformulier melden of schriftelijk met een brief die u stuurt naar: Wonen Vierlingsbeek, Spoorstraat 27, 5821 BB in Vierlingsbeek. Zet er in beide gevallen duidelijk in dat het een klacht over onze dienstverlening betreft. U ontvangt een ontvangstbevestiging van ons en we laten u weten wanneer u op een inhoudelijke reactie mag rekenen. Zet er dus ook altijd uw naam en uw telefoonnummer en (e-mail)adres in; wij nemen graag persoonlijk contact met u op om uw klacht zo goed mogelijk af te handelen.

Behandeling door onafhankelijke Bezwarencommissie

Wanneer het niet lukt om samen met ons een oplossing te vinden en u ontevreden blijft, dan kunt u uw klacht kosteloos voorleggen aan de Bezwarencommissie Mooiland, onderdeel Wonen Vierlingsbeek. Deze onafhankelijke Bezwarencommissie neemt alleen klachten in behandeling die al door Wonen Vierlingsbeek zijn afgehandeld.

De Bezwarencommissie is een onafhankelijke commissie met vier leden. Deze leden hebben geen werkrelatie met Mooiland of Wonen Vierlingsbeek. Zij oordeelt als onafhankelijk orgaan of een klacht gegrond of ongegrond is en geeft advies aan de directie van Wonen Vierlingsbeek. De directie kan alleen gemotiveerd van dit advies afwijken.

U kunt uw klacht voor de Bezwarencommissie schriftelijk richten aan:

Bezwarencommissie Mooiland, onderdeel Wonen Vierlingsbeek
t.a.v. secretariaat
Postbus 30
5360 AA Grave