Leefbaarheidsbudget


Als bewoner speel je zelf een belangrijke rol bij het leefbaar houden van je buurt. Wonen Vierlingsbeek stimuleert initiatieven op het gebied van leefbaarheid. We stellen hiervoor jaarlijks een bedrag beschikbaar. Hieronder lees je wat de voorwaarden daarbij zijn. En hoe je een aanvraag voor een 'Buurtcheque' kunt doen.

Waarom een Buurtcheque vanuit dit budget?

Met het leefbaarheidsbudget ondersteunen we initiatieven van onze huurders. We vinden het belangrijk dat mensen actief bijdragen aan de leefbaarheid in hun eigen buurt. Onder leefbaarheid verstaat Wonen Vierlingsbeek direct zichtbare kanten, zoals de kwaliteit van het wonen en de woonomgeving. Maar ook de niet zichtbare kanten als veiligheid, saamhorigheid en betrokkenheid. Leefbaarheid is dus een heel breed begrip. Het gaat om alles wat te maken heeft met plezierig wonen en samen leven. Wonen Vierlingsbeek ziet graag creatieve en vernieuwende ideeën die kunnen bijdragen aan een prettige leefomgeving. 

Wie kan de Buurtcheque aanvragen?

Alle huurders van Wonen Vierlingsbeek mogen een aanvraag indienen. Wij vragen je om jouw idee bij voorkeur via het onderstaande 'Aanvraagformulier Buurtcheque' bij ons in te dienen. Heb je na het lezen van de informatie op dit formulier nog vragen? Mail naar info@wonenvierlingsbeek.nl onder vermelding van 'Buurtcheque'. Wonen Vierlingsbeek bespreekt alle initiatieven met ons Huurderspanel. Samen besluiten we welke initiatieven we ondersteunen en in welke mate.

De bijdrage

Per activiteit kun je een éénmalige financiële bijdrage ontvangen. Afhankelijk van de aanvraag bekijken we of we het initiatief volledig of gedeeltelijk financieel kunnen ondersteunen. We kunnen eventueel ook materialen of andere ondersteuning aanbieden. Je kunt meerdere aanvragen tegelijkertijd indienen, zolang het verschillende activiteiten betreft. Het leefbaarheidsbudget is niet onbeperkt, dus...op = op.

Voorwaarden voor een leefbaarheidsbudget

Voor het indienen van nieuwe initiatieven en ideeën zijn een aantal spelregels opgesteld, die je hieronder leest. Deze spelregels zijn bedoeld om enige richting te geven, maar ze zijn zo geformuleerd dat er veel ruimte is bij het indienen van de initiatieven. Activiteiten en projecten moeten passen binnen één of meer ondergenoemde kaders.

De activiteit zorgt voor:
 1. een schone leefomgeving, met een goede technische staat;
 2. het vergroten van het veiligheidsgevoel;
 3. het stimuleren van duurzaam gedrag;
 4. het bevorderen van de leefbaarheid;
 5. het bevorderen van de sociale samenhang;

Aanvullende voorwaarden

Naast de inhoudelijke pelregels zijn er ook een aantal aanvullende randvoorwaarden van toepassing:
 1. het initiatief is niet strijdig met de wet en/of andere regelgeving;
 2. het initiatief dient geen privébelang;
 3. er moet sprake zijn van voldoende zelfwerkzaamheid door de bewoners;
 4. bewoners treden op als opdrachtgever;
 5. er is aantoonbaar draagvlak in de buurt;
 6. het initiatief mag niet leiden tot extra kosten in de toekomst.

Aanvraagformulier

Met een klik op de link hieronder opent het aanvraagformulier. Na het invullen kun je dit formulier inleveren bij of opsturen naar Wonen Vierlingsbeek, Spoorstraat 27, 5821 BB VIERLINGSBEEK. 

We wensen je veel plezier bij het organiseren en uitvoeren van je activiteit!