Medehuurderschap


Wat is medehuurderschap?

Contractueel medehuurderschap betekent dat een woning door twee personen gehuurd wordt. In de meeste gevallen betreft het een stel of echtpaar. U staat dan vanaf aanvang huur beiden vermeld op de huurovereenkomst. U en uw medehuurder hebben dezelfde rechten en plichten die voortvloeien uit de huurovereenkomst. Dat betekent dat u beiden volledig verantwoordelijk bent voor de woning en huurbetaling en dat uw verhuurder u hier beiden op aan kan spreken als er onverhoopt iets niet goed loopt. Als u zich samen inschrijft als woningzoekenden en een woning gaat huren van ons, komt de huurovereenkomst automatisch op uw beider namen en bent u contractueel medehuurders vanaf het moment dat de huurovereenkomst ingaat. Medehuurderschap kan ook achteraf verkregen worden, u leest hier verderop meer over.
Medehuurderschap betekent ook dat als uw relatie eindigt en bijvoorbeeld uw partner verhuist, u ons gezamenlijk moet verzoeken de huur alleen voort te zetten. Als medehuurder zet u de huur automatisch voort wanneer uw partner onverhoopt overlijdt.

Ik huurde al een woning toen mijn partner bij me kwam wonen. Kan hij of zij nu nog medehuurder worden?

Medehuurderschap kan achteraf (dus als één van beiden al huurder was) op onderstaande twee manieren verkregen worden:

1. Als u trouwt of geregistreerd partners wordt dan bent u volgens de wet vanaf dat moment medehuurders van elkaar, ook al staat er slechts één naam in de huurovereenkomst. Vanaf dat moment hebben u en uw partner dus dezelfde rechten en plichten aangaande de huurovereenkomst. Wilt u dat wij de naam van uw partner opnemen in onze administratie? Dat doen wij graag als u zorgt voor een kopie van de trouwakte of akte van geregistreerd partnerschap. Als u het ons niet doorgeeft, weten wij namelijk niet dat er een huwelijk / geregistreerd partnerschap gesloten is. Een samenlevingsovereenkomst is niet voldoende, in dat geval moet u medehuurderschap aanvragen (zie hieronder, 2).

2. Als u samenwoont maar niet getrouwd bent of geen geregistreerd partners van elkaar bent, kunt u medehuurderschap aanvragen. Het maakt niet uit of u wel of geen samenlevingsovereenkomst heeft. U moet kunnen aantonen dat u gedurende minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert in de huurwoning. Met andere woorden; u moet aantoonbaar minimaal twee jaar samenwonen, uw relatie moet duurzaam zijn en u heeft samen een huishouden. Duurzaam slaat wel op een stel, twee partners, maar niet op bijvoorbeeld een ouder-kind relatie. In de regel gaan kinderen op enig moment zelfstandig wonen en is de ouder-kind relatie dus niet duurzaam. U kunt samenwonen met uw partner aantonen middels een uittreksel van de gemeente.

Medehuurders gaan uit elkaar. Wat nu?

Als u medehuurders bent en één van u beiden vertrekt uit de woning, bijvoorbeeld omdat de relatie eindigt, dan moet u dit melden bij ons. De huurovereenkomst verplicht u namelijk tot het nemen van uw hoofdverblijf in de huurwoning; u moet wonen in de woning die u huurt. Bovendien bent u als medehuurders nog altijd beiden volledig verantwoordelijk voor de woning en huurbetaling, ook als u (tijdelijk) ergens anders verblijft. U kunt ons samen een verzoek doen de huur met één van u beiden voort te zetten via een formulier, kijk hiervoor op de pagina "Opzeggen van de huur". Wonen Vierlingsbeek bemiddelt niet wie van u beiden de huur voortzet, die keuze maakt u samen. U bent immers ook ooit samen medehuur aangegaan. In sommige situaties doet de rechter hier uitspraak over en wijst de woning aan één van beiden toe.

Ik woon samen of ben inwonend

Woont u samen met een huurder of bent u inwonend, zonder medehuurder te zijn? Dan kunt u in geen geval aanspraak maken op de woning. Als huurovereenkomst eindigt, bijvoorbeeld omdat de huurder vertrekt naar een andere woning, dan zult u de woning ook moeten verlaten. U kunt de huur niet voortzetten, want er is geen sprake van een overeenkomst tussen u en ons.