Nieuws
Gasketelwet

31-1-2024

Wonen Vierlingsbeek is verantwoordelijk voor het onderhoud van gasverbrandingstoestellen (zoals de cv-ketel) in de huurwoningen. Installatieburo Evers uit Vierlingsbeek geeft hier uitvoering aan.


Wat is de Gasketelwet?
De Gasketelwet schrijft voor dat vanaf 1 april 2023 alleen nog gecertificeerde installatiebedrijven en monteurs nog mogen werken aan gasverbrandingstoestellen. Voor installatiebedrijven betekend dat dat zij BRL 6000-25 gecertificeerd moeten zijn en monteurs moeten beschikken over het certificaat Vakmanschap CO. Evers Installatieburo B.V. voert de service en onderhoud uit aan de Cv-ketels in de woningen van voor Wonen Vierlingsbeek en is BRL 6000-25 gecertificeerd tevens beschikken de monteurs over het certificaat Vakmanschap CO. Iemand die zonder certificering aan een gastoestel werkt, is strafbaar. Dat geldt ook voor consumenten. Wie een niet-gecertificeerd bedrijf inschakelt voor het plaatsen, onderhouden of repareren van een gastoestel, kan een flinke boete krijgen. Evers Installatieburo B.V. wordt jaarlijks door certificerende instantie gecontroleerd of het bedrijf en de medewerkers nog aan de eisen voldoen.


Waarom werd de Gasketelwet ingesteld?
De Gasketelwet is in het leven geroepen om de veiligheid van gasverbrandingsinstallaties te verbeteren en zo koolmonoxide ongevallen te verminderen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde in 2015 een rapport over het werken aan gasverbrandingsinstallaties en de gevolgen hiervan. Hierin werden met name de gevaren van koolmonoxide belicht. Jaarlijks raakten er meer monteurs gewond aan een verhoogde concentratie koolmonoxide dan gedacht. In ernstige gevallen kwamen zij zelfs te overlijden. Dit was de aanleiding voor een wettelijk kader dat het aantal slachtoffers terug moet dringen. Namelijk de Gasketelwet.