Nieuws
Onderzoek beschermde diersoorten door gemeente

27-3-2024

Land van Cuijk doet onderzoek naar beschermde diersoorten rondom woningverbeteringen. De komende maanden doen ecologen in verschillende dorpen van het Land van Cuijk onderzoek naar beschermde dieren die rondom huizen voorkomen. Het onderzoek vindt plaats in Cuijk, Maashees, Vierlingsbeek, Overloon, Oeffelt en Escharen en richt zich op het voorkomen van vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Dit onderzoek is nodig als voorloper voor het isoleren en verduurzamen van woningen met een lage isolatiewaarde (energielabel D t/m G)

Natuurbescherming
In de Omgevingswet zijn regels opgenomen waaraan iedereen zich moet houden om de soms kwetsbare positie van dieren in Nederland te beschermen. Dat is belangrijk voor versterking van de biodiversiteit. Het leefgebied van beschermde en kwetsbare diersoorten die rondom huizen voorkomen kan makkelijk verstoord worden bij werkzaamheden aan het huis, zoals na-isolatie van een spouwmuur of dak. Wettelijk is bepaald dat iedereen in zo’n situatie van tevóren een ecologisch onderzoek moet (laten) doen. En als die dieren zijn aangetoond, dan moeten er passende maatregelen genomen worden om die soort te beschermen. Dat is een intensief traject. 


Inwoners helpen
Bouke de Bruin, wethouder Wonen, energie- en warmtetransitie: ‘De gemeente Land van Cuijk wil het inwoners graag makkelijker maken om huizen te verduurzamen. Met dit onderzoek nemen we burgers extra werk en kosten uit handen. Met de resultaten van dit onderzoek willen we uiteindelijk een gebiedsontheffing aanvragen. Voor de voorkomende beschermde dieren zullen we passende maatregelen nemen, zodat zij een ander onderkomen kunnen krijgen.’ 


Veldonderzoek
Onderzoekers van het gespecialiseerde bureau Econsultancy starten vanaf 1 april met het veldonderzoek in Cuijk, Maashees, Vierlingsbeek, Overloon, Oeffelt en Escharen. Hierbij ligt vooral de focus op wijken met huizen met een bouwjaar van 1992 of ouder. Deze huizen hebben vaak een laag energielabel en daar is de noodzaak om te isoleren en verduurzamen het hoogst. 


Om de aanwezige beschermde soorten in kaart te brengen fietsen veldonderzoekers tussen 1 april en 1 oktober regelmatig overdag, ‘s avonds en ’s nachts in de aangemerkte wijken. Zij komen meerdere keren in de wijken en zijn herkenbaar aan speciale vestjes. Ook hebben zij apparatuur bij zich om hun metingen te verrichten. Het onderzoek vindt vanaf de openbare weg plaats. In 2025 en 2026 volgen de anderen kernen. Aansluitend blijft de gemeente ook onderzoeken hoe het met de beschermde diersoorten gaat.