Nieuws
Tevredenheidsonderzoek dienstverlening

2-4-2024

In 2023 heeft KWH bij Wonen Vierlingsbeek de waardering van onze huurders voor de dienstverlening onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn op 14 maart jongstleden beoordeeld door de Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV). De CKV is bevoegd het besluit over de geldigheid van het keurmerk KWH-Huurlabel te nemen.

Wij zijn blij dat onze huurders tevreden zijn over onze dienstverlening. De geldigheidsduur van het certificaat is verlengd tot maart 2026.

Besluit voor Wonen Vierlingsbeek
De CKV heeft vastgesteld dat de huurders van Wonen Vierlingsbeek tevreden zijn over de kwaliteit van dienstverlening en dat deze voldoet aan de uitgangspunten van het keurmerk KWH-Huurlabel. 


Voor toekenning of verlenging van het keurmerk KWH-Huurlabel geldt:  • minimaal een cijfer 7,0 voor de onderdelen Nieuwe huurders, Vertrokken huurders, Reparaties en Onderhoud, én:

  • minimaal 85% tevreden huurders per genoemd onderdeel.