Nieuws
Huurverhoging 2024

25-4-2024

Wonen Vierlingsbeek zet zich in voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen. Om wonen betaalbaar te houden, verhogen we sinds 2023 de huren niet meer volgens inflatie, maar kijken we naar de gemiddelde stijging van alle cao’s in het voorafgaande jaar. Voor dit jaar betekent dat voor bijna alle huurders een huurverhoging van 5,3 %. Dat is helaas fors meer dan de afgelopen jaren.
Toch betekent dit niet per definitie dat huurders erop achteruitgaan. De Woonbond, Aedes en de Minister voor volkshuisvesting hebben namelijk afgesproken dat de huurverhoging 0,5 % lager moet zijn dan de gemiddelde cao-stijging. Ook uitkeringen zijn hieraan gekoppeld. De stijging van de huur is dus in bijna alle gevallen minder dan dat het inkomen stijgt.  In veel gevallen zijn huurder er zelf iets op vooruit gegaan.

Huur als inkomstenbron voor investeringen
Huur is een belangrijke inkomstenbron voor corporaties. Dit geld gebruiken corporaties om nieuwe woningen te bouwen en bestaande woningen te verbeteren en energiezuiniger te maken. Joke Abbring licht toe: “Naast het bouwen en verduurzamen van woningen willen we ook blijven investeren in het vitaal houden van de dorpen waar we bezit hebben. Minder huurinkomsten betekent automatisch minder mogelijkheden om al deze dingen te doen. Dat is en blijft elk jaar een lastige afweging die we telkens zorgvuldig en in afstemming met ons Huurderspanel  maken. Daarbij staat betaalbaarheid voor onze huurders voorop.”

Waar kan de huurder op rekenen in 2024?
Om de woonlasten voor huurders te verbeteren, zet Wonen Vierlingsbeek maximaal in op duurzaamheid. Isolatiemaatregelen worden bijvoorbeeld zonder huurverhoging aangebracht. Ook blijven we bouwen voor de woningzoekenden. En dit jaar is de huurtoeslag met gemiddeld € 34 per maand verhoogd voor alle huurtoeslagontvangers. Dat compenseert de huurverhoging grotendeels.


 Inzet op maatwerk blijft nodig
Betaalbaar wonen is het uitgangspunt bij alles wat we doen. Desondanks kan de huurverhoging in combinatie met de prijsstijgingen en aanhoudende inflatie zorgen voor spanning in de betaalbare woonlasten. Daarom blijven we ook dit jaar inzetten op maatwerk: huurders die in de financiële problemen komen kunnen rekenen op onze hulp. Samen met deze huurders zoeken we naar de best passende oplossing. 


 Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Wilt u meer weten over alle regels rondom de jaarlijkse huuraanpassing? Leest u dan de Huurkrant 2024, die u bij de aanzegging huuraanpassing heeft ontvangen.  Hierin kunt u lezen dat de huren dit jaar meestal minder stijgen dan het loon of uitkering. Maar ook hoe u huurtoeslag kunt aanvragen of bezwaar kunt maken tegen een huurverhoging. Uiteraard kunt u ons ook altijd bellen of langskomen op kantoor. Kijk hier voor onze bereikbaarheid en openingstijden.