Afscheid en opvolging RvC-leden

28-06-2016

Onlangs hebben Ivon Creemers-Kroezen uit Overloon en Cor de Boer uit Vierlingsbeek afscheid genomen als lid van de Raad van Commissarissen. Zij hebben zich lange tijd ingezet voor de belangen van Wonen Vierlingsbeek; Ivon vanaf januari 2006 en Cor vanaf april 2006. Destijds maakten zij nog deel uit van het bestuur en in 2009 werden zij benoemd als RvC-lid. In dat jaar werd overgestapt van een drielaags-bestuursmodel naar een tweelaags-model. Als RvC-leden vulden zij ook de huurderszetels in.

Conform schema was Ivon in 2016 aftredend en niet meer herkiesbaar. Voor Cor gold dit pas in 2017 maar hij heeft vanwege persoonlijke omstandigheden aangegeven nu al plaats te willen maken voor een opvolger. Inmiddels is in de Woningwet in relatie met de Governancecode een maximale zittingsperiode van acht jaar vastgesteld voor RvC-leden. Wonen Vierlingsbeek heeft in deze nog gebruik gemaakt van de overgangsregeling.

Begin 2016 is met het plaatsen van een advertentie in een regionaal dagblad, de procedure gestart voor opvolging van Ivon en in die periode werd ook duidelijk dat er ruimte was voor opvolging van Cor. Aan de hand van de vacature zijn uiteindelijk twee potentiële nieuwe RvC-leden geselecteerd. Conform de nieuwe Woningwet zijn deze twee kandidaten onlangs voorgedragen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw), onze externe toezichthouder. Er vanuit gaande dat de gevolgde procedure wordt goedgekeurd en de Aw een positieve zienswijze zal afgeven, zullen de kandidaten tijdens de RvC vergadering van 3 oktober benoemd worden.

De RvC en Wonen Vierlingsbeek hebben onlangs stilgestaan bij het afscheid van Ivon en Cor en hun op gepaste manier bedankt voor hun inzet. Ivon en Cor, ook namens de huurders, bedankt!


 

Terug