Duidelijkheid nieuwbouw Holthees na zomerperiode

13-07-2017

Wonen Vierlingsbeek heeft al langer de wens om een aantal sociale huurwoningen te realiseren in Holthees aan de Horstenweg. Momenteel werken we aan de afronding van de ontwerpfase. De schetsen die hieraan ten grondslag liggen zijn op 12 juli besproken met het huurderspanel. We streven er naar om snel na de vakantieperiode de knoop door te hakken en het vergunningentraject in te gaan.

Woningen

Er wordt gedacht aan zes woningen: vier gezinswoningen met op de hoek een levensloopbestendige benedenwoning met daarboven een appartement voor een huishouden van één of twee personen. Deze voorlopige keuze is gemaakt naar aanleiding van de eind 2016 gepeilde behoefte in de kern van Holthees. Het oorspronkelijke plan bestond uit vijf gezinswoningen maar er is besloten om iets kleinere maar betaalbare sociale woningen te bouwen. Zo blijven de woningen ook bereikbaar voor de laagste inkomensgroepen. Hoewel het nog niet formeel is aangevraagd heeft de gemeente aangegeven positief te zijn over dit voorlopige plan.

Planning

We hopen het besluitvormingsproces eind augustus af te ronden. Als alles volgens planning verloopt kan hierna de voorbereiding starten zodat in het laatste kwartaal van 2017 "de schop de grond in kan". Oplevering van de woningen is dan gepland in het eerste half jaar van 2018. De woningzoekenden die hebben aangegeven interesse te hebben zullen, als de bouw definitief kan starten, door Wonen Vierlingsbeek worden benaderd.

Terug