Duurzaamheidsakkoord ondertekend

16-11-2021

Afgelopen week onderhandelden wereldleiders over nieuwe klimaatafspraken in Glasgow. Maar, je hoeft niet naar Glasgow om met elkaar af te spreken hoe je woningen duurzamer kunt maken. Bestuurders van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert (Land van Cuijk) en de woningcorporaties Wonen Vierlingsbeek en Mooiland ondertekenden vandaag een duurzaamheidsakkoord. Land van Cuijk, Mooiland en Wonen Vierlingsbeek spraken in dit duurzaamheidsakkoord af dat ze in 2050 CO2 neutraal zijn en dat in 2030 de CO2 uitstoot met 49% hebben verlaagd ten opzichte van 1990.
 
Heldere afspraken
De CO2 uitstoot van de gebouwde omgeving in Nederland beslaat ongeveer 36% van het totale energieverbruik. Van alle woningen in het Land van Cuijk, ruim 38.000 in totaal, zijn er meer dan 12.000 een huurwoning. Daarvan is 72% van Mooiland en Wonen Vierlingsbeek. Beide corporaties kunnen daarmee een flinke bijdrage leveren aan het terugdringen van de totale CO2-uitstoot. Dit doen zij door woningen te isoleren en het toepassen van duurzame materialen. De ondertekenende partijen werken al langer gezamenlijk aan de invulling van de duurzaamheidsdoelstelling voor de sociale huursector. De opgave en ambitie van het Land van Cuijk vraagt om versnelling van de aanpak. Dit akkoord geeft aan wat het Land van Cuijk, Mooiland en Wonen Vierlingsbeek samen willen bereiken in de periode 2021 tot en met 2025 en op welke wijze.
 
Focus op 4 thema’s
In het akkoord zijn vier thema’s benoemd, waar de komende jaren aan gewerkt wordt. Dit zijn:
Energie, klimaatbestendigheid en biodiversiteit, circulariteit en bewustwording. Vooruitlopend op de ondertekening hebben de gemeenten en de corporaties een tuinvergroeningsactie gehouden om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast zijn er energiecoaches opgeleid om huurders te helpen met energiebesparing. De energiecoaches gaan bij huurders op bezoek en geven inwoners energieadvies en maken hen bewust van wat ze zelf al kunnen doen. Ook in dit project werken de gemeenten en de corporaties samen.
 
Carly Jansen, bestuurder Mooiland:
“Ik ben trots dat ik als bestuurder van Mooiland dit Duurzaamheidsakkoord mag ondertekenen. Als corporatie werken we al jaren aan het energiezuinig maken van onze woningen. Maar, we werken niet alléén aan duurzaamheid. Samen met andere partijen zetten we mooie initiatieven op, zoals de tuinvergroeningsacties in Boxmeer en Sint Hubert. 
Samen met de gemeente(n) en Wonen Vierlingsbeek werken we de komende jaren aan comfortabele, energiezuinige woningen voor onze huurders en een groene en prettigere leefomgeving voor alle inwoners in het Land van Cuijk! Ik feliciteer de gemeente(n) Land van Cuijk dan ook van harte met dit initiatief!”
 
Joke Abbring, directeur-bestuurder Vierlingsbeek Wonen:
"We gaan met elkaar een ambitieuze doelstelling  aan waar we ons graag voor inzetten. Randvoorwaarde is dat de woonlasten van de huurders niet toenemen en liever nog afnemen."
 
Bouke de Bruin, Wethouder Duurzaamheid gemeente Boxmeer:
"De gemeenten in het Land van Cuijk werken samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een regio die volledig draait op duurzame energie. Want ook de toekomstige generaties hebben recht op een leefbare omgeving. Die overgang naar een duurzaam energiegebruik is lastig en gaat soms moeizaam. Dat hoort erbij, want we staan voor een enorme uitdaging om onze klimaatdoelen te halen. Daarom ben ik blij met de stappen, die we samen met Mooiland en Wonen Vierlingsbeek zetten in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dit akkoord is een mijlpaal in die vruchtbare samenwerking én ons kompas voor het bereiken van de gestelde duurzaamheidsdoelen."
 
Ondertekenaars
Het akkoord is ondertekend door:

  • Carly Jansen, bestuurder Mooiland
  • Joke Abbring, directeur-bestuurder Wonen Vierlingsbeek
Wethouders duurzaamheid van de Land van Cuijk gemeenten:
  • Bouke de Bruin, gemeente Boxmeer
  • David Solez, gemeente Cuijk                                                          
  • Theo Lemmen, gemeente Grave
  • Jos van den Bogaart, gemeente Mill en Sint Hubert
  • Huub Bellemakers, gemeente Sint-Anthonis

Terug