"Huishoudverklaring" van de Belastingdienst

21-03-2017

Heeft u post ontvangen van de Belastingdienst met als onderwerp "Huishoudverklaring", gericht aan "de huurder(s) van deze woning"? U hoeft geen actie te ondernemen naar aanleiding van deze brief. Dit is een kennisgeving van de Belastingdienst dat zij ons gegevens verstrekt hebben.

Woningcorporaties hebben de mogelijkheid om op te vragen in welke inkomenscategorie het verzamelinkomen van huurders valt op basis van de gegevens over 2015. Een exact bedrag wordt niet genoemd door de Belastingdienst. Als er een AOW-gerechtigde op het adres woonde of het huishouden uit vier of meer personen bestond wordt dat vermeld. De inkomensindicatie wordt dan buiten beschouwing gelaten.

Deze gegevens zijn van belang voor het vaststellen van het huurbeleid 2017 en mogen alleen gebruikt worden voor het toepassen van inkomensafhankelijke huurverhoging. Zodra de huurverhoging definitief is moet de corporatie de huishoudverklaringen vernietigen. Doorgaans is dit op 1 juli.

Terug