Inkomen en woningtoewijzing 2019

15-01-2019

Voor 2019 gelden er weer nieuwe normen rondom het toewijzen van sociale huurwoningen. Dit zijn huurwoningen met een kale huurprijs van maximaal € 720,42 per maand.

Voorrang huishoudens met inkomen tot € 38.035,-

Als woningcorporatie zijn we verplicht om minimaal 80% van onze sociale huurwoningen toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 38.035,-. Deze maatregel is bedoeld om de sociale huurwoningen vooral toe te wijzen aan mensen met een smalle beurs. Dat betekent dat Wonen Vierlingsbeek hiervan maar een paar keer per jaar kan afwijken. In de praktijk geven we daarom altijd voorrang aan huishoudens die aan deze norm voldoen. Alleen als er geen kandidaten zijn die een inkomen onder deze norm hebben, wijzen we een woning toe aan een huishouden met een hoger inkomen.

Passend toewijzen

Daarnaast zijn wij verplicht om woningen "passend" toe te wijzen. Dit betekent dat als uw inkomen binnen de grenzen van huurtoeslag valt, de huurprijs maximaal een bepaalde hoogte mag hebben om u de woning toe te kunnen wijzen. Welke maximale huurprijs voor u van toepassing is leest u in deze folder.

Inkomen aantonen

U kunt uw verzamelinkomen aantonen door van u en uw volwassen medebewoners, uitgezonderd uw kinderen, inkomensgegevens mee te sturen met uw woonkeuzebon. U hoeft dit maar één keer te doen. Wij bewaren uw inkomensgegevens bij uw inschrijving tot het moment dat u recentere inkomensgegevens moet aanleveren. U heeft nodig:
  • Inkomensverklaring Belastingdienst 2017 of 2018, of;
  • Kopie aanslag of voorlopige aanslag 2017 of 2018
Vanaf juni 2019 vragen wij de gegevens van 2018, tenzij u aantoont dat uw aangifte is uitgesteld. Is uw inkomen gewijzigd ten op zichte van 2017 of 2018 en heeft dit gevolgen voor eventuele woningtoewijzing? Neem dan even contact met ons op zodat wij u kunnen informeren welke gegevens u nodig heeft zodat wij een herberekening voor u kunnen maken.

Terug