Komt u in aanmerking voor energietoeslag?

28-06-2022

Zoals u vast heeft gemerkt moet iedereen meer betalen voor gas en elektriciteit. Steeds meer menen hebben moeite om hun energierekening te betalen. De overheid wil deze mensen graag helpen. Daarom krijgt iedereen die er recht op heeft 800 euro. Dit heet de energietoeslag. In dit bericht vertellen we erover want misschien heeft u er ook wel recht op.

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is een bedrag van 800 euro. Dat geld is bedoeld om u te helpen met het betalen van de rekeningen voor gas en elektriciteit.

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?

U heeft recht op de energietoeslag als uw inkomen rond het sociaal minimum is. Het maakt daarbij niet uit of u dat geld krijgt omdat u een uitkering heeft of omdat het salaris is van uw werk.

Het sociaal minimum

Het sociaal minimum is het bedrag dat mensen nodig hebben om te leven. Mensen die huurtoeslag of zorgtoeslag krijgen, hebben vaak een inkomen dat op of net boven het sociaal minimum is. Het maakt daarbij niet uit of u inkomen heeft vanuit een uitkering of vanuit werk. Dat sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. De hoogte hangt af van uw leeftijd en van uw leefsituatie. Zo is het sociaal minimum voor mensen die alleen wonen anders dan voor mensen die getrouwd zijn.

Verdient u net iets meer dan het sociaal minimum? Dan hangt het van uw gemeente af of u recht heeft op de energietoeslag. De meeste gemeentes geven de energietoeslag aan mensen die niet meer verdienen dan 120 procent van het sociaal minimum. Dit komt overeen met de richtlijnen van de overheid. Er zijn ook gemeentes die minder streng zijn. Zij geven de energietoeslag als je tot 130 procent van het sociaal minimum verdient.

Hieronder ziet u hoeveel u maximaal mag verdienen om de energietoeslag te krijgen. In gemeentes die de grens leggen bij 120 procent van het sociaal minimum, is het bedrag dat je maximaal mag verdienen dus lager dan in gemeentes die de grens op 130 procent van het sociaal minimum leggen.

Netto-inkomen (inclusief vakantietoeslag) per inkomensgrens:
Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05
Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.871,50
Alleenstaand en gepensioneerd € 1.455,67
Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.971,05

Hoe komt de doelgroep aan die 800 euro?

Als u één bijstandsuitkering heeft, IOAW, IOAZ of Bbz dan hoeft u niets te doen. U krijgt het geld dan automatisch op uw bankrekening.
Heeft u deze uitkeringen niet, maar verdient u niet meer dan 120 of 130 procent van het sociaal minimum? Dan moet u de energietoeslag zelf aanvragen. Daarvoor kunt u terecht bij de gemeente waarin je woont. Weet u niet zeker of u recht heeft op de 800 euro? Vraag de energietoeslag dan altijd aan. U hoort dan vanzelf of u er wel of geen recht op heeft.

Hoe komt het geld op mijn bankrekening?

Als u recht heeft op de energietoeslag, dan ontvangt u het bedrag van 800 euro. Sommige gemeentes maken het geld in één keer over op uw bankrekening. Sommige gemeentes spreiden de betaling. U krijgt het bedrag dan verdeeld over bijvoorbeeld twee of drie maanden.

De energietoeslag heeft geen invloed op andere toeslagen of op een uitkering

Krijgt u ook een zorgtoeslag, een huurtoeslag of kinderopvangtoeslag? Of heeft u een uitkering? Dan hoeft u niet bang te zijn dat de energietoeslag daar invloed op heeft. De zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag of uw uitkering blijven precies hetzelfde. U krijgt de energietoeslag er gewoon bij.

Kijk voor meer informatie ook in deze folder!

Terug