Nieuwbouw Merletgaarde in verhuur

01-07-2016

Op dinsdag 5 juli 2016 worden de nieuwbouwwoningen aan de Merletgaarde op deze website geadverteerd. Het streven is om deze woningen aan het einde van dit jaar op te leveren. Zoals gebruikelijk bij woningaanbod komt er in het Boxmeers Weekblad (editie week 27) een kleine aankondiging met verwijzing naar deze website. Ingeschreven woningzoekenden die zich hier voor aangemeld hebben ontvangen een e-mail bericht zodra de woningen online komen. 

De vier hoekwoningen en zes tussenwoningen worden apart geadverteerd. Als ingeschreven woningzoekende (inschrijfdatum vóór 5 juli 2016) kunt u reageren op één of beide advertenties met de woonkeuzebonnen die u kreeg bij uw bevestiging van inschrijving. Heeft u geen woonkeuzebonnen meer? Dan kunt u er hier één downloaden of neem contact met ons op zodat wij u deze toe kunnen sturen. Ophalen bij ons kantoor kan natuurlijk ook. De woningen worden gedurende twee weken geadverteerd. Daarna beginnen wij met toewijzing van de woningen op basis van de in de advertentie vermelde voorwaarden en inschrijfduur.

Het is van belang dat u inkomensgegevens van u en uw huisgenoten meestuurt met uw woonkeuzebon, als wij die nog niet van u hebben. Zonder inkomensgegevens kunnen wij uw reactie niet verwerken! Als woningcorporatie moeten wij uw inkomen kunnen toetsen aan de geldende normen voor toewijzing van sociale huurwoningen. Deze normen worden bij de advertentie vermeld. Lees voor meer informatie de folder. U kunt uw inkomen uitsluitend aantonen met:

  • kopie aanslag inkomenstenbelasting 2015, voorlopig óf definitief, of;
  • inkomensverklaring Belastingdienst. Gratis aan te vragen via telefoon 0800-0543. Toesturen duurt ongeveer vijf werkdagen.

Terug