Oproep vanuit Wonen Vierlingsbeek aan inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen

28-02-2023

Wonen Vierlingsbeek werkte actief mee aan de totstandkoming van het dorpsontwikkelingsplan ‘Viva Vierlingsbeek en Groeningen’. Dit plan komt voort uit inzet en de medewerking van vele inwoners en nagenoeg alle verenigingen van de beide dorpen en maatschappelijke organisaties. VIVA werkt met verschillende domeingroepen, te weten sport, cultuur, gezondheid en zorg, onderwijs en opvang, wonen, en ondernemen. Uiteraard sloten wij vanuit Wonen Vierlingsbeek aan bij het Domein Wonen. Nu staat er een presentatie op het programma en de uitnodiging daarvan delen wij graag hieronder. We hopen dat er veel inwoners aanwezig zullen zijn!

Uitnodiging

VIVA Vierlingsbeek nodigt inwoners van Groeningen en Vierlingsbeek voor de presentatie aan de bevolking en aanbieding van het dorpsontwikkelingsplan ‘Viva Vierlingsbeek en Groeningen’ aan Bouke de Bruin, 1e loco- burgemeester van de gemeente Land van Cuijk.
 
Datum:                15 maart 2023
Aanvang:             19.30 uur, sluiting 21.00 uur
Ontvangst:           vanaf 19.30
Locatie:                de voormalige Laurentiuskerk te Vierlingsbeek
Avondvoorzitter en animator: de heer Frans Pollux.

Concrete actiepunten

Het dorpsontwikkelingsplan bevat concrete actiepunten die weg wijzen hoe de inwoners, samen met de gemeente en maatschappelijke organisaties, voor nu en in de toekomst de vitaliteit en de toekomstbestendigheid van de dorpen kunnen waarborgen. De toekomstgerichte voorstellen en acties richten zich, naast de behoeftes aan wonen, ook op cultuur, onderwijs en opvang, gezondheid en zorg en aan sportmogelijkheden. Deze samenhangende elementen zijn de basis voor de leefbaarheid in beide dorpen. 

Vooruitkijken

Het spreekt voor zich dat dit dorpsontwikkelingsplan voor de toekomst van onze vereniging en/ of onze dorpen van groot belang is. De actiepunten zullen door onszelf, samen met anderen, opgepakt moeten worden. Wij bepalen hiermee in grote mate onze eigen toekomst en de toekomst van onze vereniging en onze dorpen. Nadat ongelofelijk veel inwoners van onze dorpen en/ of leden van onze vereniging op één of andere manier hebben bijgedragen aan het tot stand komen van het dorpsontwikkelingsplan, is het van het grootste belang dat we in groten getale aanwezig zijn bij de presentatie op 15 maart 2023. Om op die manier de noodzaak van het dorpsontwikkelingsplan te benadrukken. 

Vooraf aanmelden is fijn 

Iedereen is vrij binnen te lopen en deel te nemen, ook zonder aanmelding. Voor de organisatie is het echter fijn als u toch de moeite neemt zich aan te melden via:
viva@Vierlingsbeek-Groeningen.nl of onderstaand briefje in de bus te doen bij:
1. Bas van Treek, Heihoekscheweg 75, Vierlingsbeek, of
2. Leon Swinkels, Spoorstraat 2, Vierlingsbeek
3. Maike Ebben, Groeningsestraat 44a, Groeningen

Terug