Pilot betaalbare huurwoningen voor jongeren

04-01-2018

Pilot in 2018

In samenwerking met Mooiland en de gemeente Boxmeer zijn we op 1 januari 2018 gestart met een pilot waarbij jongeren tot 23 jaar voorrang krijgen op voor hen betaalbare huurwoningen. Jongeren tussen de 18 en 23 jaar hebben uitsluitend recht op huurtoeslag wanneer de huurprijs maximaal 
€ 417,34 bedraagt. Is de huurprijs hoger? Dan kunnen zij de woning wel huren maar geen huurtoeslag aanvragen, ook niet als ze dit hard nodig hebben om rond te komen. We verwachten in januari de eerste woning op deze manier toe te kunnen wijzen.

Voorrang voor jongeren

Jongeren tot 23 jaar krijgen in 2018 voorrang bij toewijzing van huurwoningen met een huurprijs van maximaal € 417,34. Hierbij wordt uitgegaan van de leeftijd van de woningzoekende(n) op de dag dat de woning beschikbaar komt: deze datum staat vermeld in de advertentie. Verder gelden de gebruikelijke toewijzingseisen (bijvoorbeeld maximaal aantal personen) die ook vermeld worden in de advertentie. Uiterlijk eind 2018 wordt deze pilot geëvalueerd. Meer informatie over inschrijven en toewijzing vindt u deze pagina van onze website.

Meer informatie?

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op. 
Meer informatie over huurtoeslag voor jongeren tot 23 jaar leest u hier.


Update 27-9-2018: voor een huishouden van twee personen geldt dat beiden < 23 jaar moeten zijn om in aanmerking te komen voor deze voorrang. Peildatum is de in de advertentie genoemde datum waarop de woning beschikbaar is.

Terug