Presentatie dorpsplan VIVA Vierlingsbeek-Groeningen

20-03-2023

Op woensdag 15 maart 2023 nam Bouke de Bruijn, locoburgemeester van het Land van Cuijk, het dorpsontwikkelingsplan ‘VIVA Vierlingsbeek en Groeningen’ officieel in ontvangst in de Laurentiuskerk. Dit plan is het resultaat van de inzet en de medewerking van vele inwoners en verenigingen van Groeningen en Vierlingsbeek en maatschappelijke organisaties. Vanuit Wonen Vierlingsbeek leverden wij als karttrekker van het Domein Wonen een bijdrage.

Succesvolle presentatie
Avondvoorzitter Frans Pollux ging in gesprek met Henny Cremers, één van de initiatiefnemers, over de inhoud van het rapport. Vier kinderen van de basisschool presenteerden hun maquettes. En vervolgens kwamen van elk domein de kartrekkers op het podium. Waarbij Frans hen interviewde en het publiek vragen kon stellen. Daarna was het tijd om het rapport officieel aan de wethouder te overhandigen. En werd de avond afgesloten met een speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd lied.

Wegwijzers 
Het plan bevat concrete actiepunten die de komende jaren uitgevoerd worden. Op deze wijze zorgen we er samen voor dat Groeningen en Vierlingsbeek vitale en leefbare dorpen blijven voor iedereen). Daaraan zullen zowel de bewoners als de gemeente en maatschappelijke organisaties aan dienen bij te dragen. En daarbij gaat het om onder meer wonen, cultuur, onderwijs en opvang, gezondheid en zorg en aan sportmogelijkheden. Deze samenhangende elementen vormen de basis voor de leefbaarheid in onze dorpen. Dus er is werk aan de winkel en daar zullen we vanuit Wonen Vierlingsbeek zeker een steentje bijdragen!

Terug