Prestatieafspraken 2022

29-12-2021

Nog net voor de feestdagen ondertekenden woningcorporatie Mooiland, Wonen Vierlingsbeek, bewonersraad Boxmeer, Koepel Mooiland Grave, Stichting Huurdersbelangen Cuijk, Huurderspanel Wonen Vierlingsbeek en de gemeente Land van Cuijk de prestatieafspraken voor 2022.

In deze prestatieafspraken zijn onder andere afspraken vastgelegd over de uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen, het betaalbaar houden en verduurzamen van sociale huurwoningen en het waarborgen dat mensen met een behoefte aan zorg en/of ondersteuning in hun wijk kunnen blijven.

Meer lezen? Kijk hier voor de prestatieafspraken 2022!

Foto:
Joke Abbring, directeur-bestuurder Wonen Vierlingsbeek
Geert Reijnders, lid huurderspanel Wonen Vierlingsbeek

Terug