Prestatieafspraken gemeente Boxmeer

13-12-2016

Het realiseren van voldoende, betaalbare en kwalitatief goede woningen. Dat zijn de doelstellingen waar de gemeente Boxmeer en woningcorporaties Mooiland en Wonen Vierlingsbeek zich de komende jaren voor gaan inzetten. Op 12 december 2016  heeft de gemeente hiervoor de prestatieafspraken 2017 met de corporaties ondertekend.

Wonen Vierlingsbeek verhuurt bijna 500 woningen in zes kleine kernen van de gemeente, Mooiland verhuurde in het afgelopen jaar 2295 sociale huurwoningen in Boxmeer. De gemeente en beide corporaties gaan in 2017 op zoek naar aanvullende locaties voor nieuwbouw in de komende jaren. Wonen Vierlingsbeek wil de komende jaren, bij voldoende aantoonbare behoefte, een aantal kleinschalige projecten in de kleine kernen realiseren. Mooiland realiseert in 2017 al uitbreiding van de woningvoorraad door een aantal nieuwbouwprojecten in Beugen en Boxmeer.

Voldoende slaagkansen voor de doelgroep

Beide corporaties zetten zich in om de sociale huurwoningen vooral beschikbaar te houden voor de doelgroep. Daarom starten de partijen in 2017 gezamenlijk een monitor om bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten goed te kunnen laten aansluiten bij de opgaven binnen de doelgroep. Over de huisvesting van bijzondere doelgroepen gaan de corporaties, de gemeente en de zorgorganisaties in 2017 verder in gesprek.

Betaalbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid,en leefbaarheid

De sociale huurwoningen van beide corporaties hebben een goede en duurzame kwaliteit. De woningen zijn ruim, goed onderhouden en hebben gemiddeld al een goed energielabel. De corporaties blijven investeren in leefbaarheid in de gemeente, binnen de mogelijkheden die de Woningwet nog biedt. Afstemming van de investeringen tussen de gemeente en de corporaties is daarbij heel belangrijk. Ook wordt gestreeft naar betaalbare woonlasten voor de huurders.

Woningwet

Woningcorporaties maken bij voorkeur jaarlijks afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die zij leveren. Dit is geregeld in de herziene Woningwet. Basis voor de prestatieafspraken is de actuele Woonvisie.

Op onderstaande foto ziet u van Wonen Vierlingsbeek: uiterst rechts Sjen Frederix van het huurderspanel en als tweede van rechts Peter Verhoeven, directeur-bestuurder.

Terug