Stand van zaken nieuwbouw Holthees

02-11-2017

Aanvang bouw waarschijnlijk in februari 2018

In juli kon u in een nieuwsbericht lezen dat we na de vakantieperiode de plannen voor nieuwbouw in Holthees concreet wilden maken met als streven om in het laatste kwartaal 2017 te beginnen met de bouw. Inmiddels zijn de plannen positief beoordeeld in het vooroverleg ten behoeve van de welstandstoets en zijn we in de afrondende fase van het maken van afspraken met aannemers. Er van uitgaande dat we deze fase binnenkort positief afronden en het vergunningentraject geen bijzonderheden kent start de bouw dan in februari 2018! Het worden uiteindelijk 4 gezinswoningen, 1 levensloopbestendige (benedenwoning), en 1 appartement (2e en 3e verdieping).

Verhuur van de woningen

Wanneer de bouw definitief kan starten, de huurprijzen berekend zijn en de woningen toegewezen kunnen gaan worden, zullen we eerst alle woningzoekenden benaderen die zich vanaf de eerste plannen hebben gemeld als geïnteresseerden specifiek voor Holthees. Zij krijgen voorrang op andere woningzoekenden omdat mede op basis van hun interesse, dit project gerealiseerd kan worden. Zoals bij alle toewijzingen geldt dat de wettelijke inkomensnormen voor toewijzing van sociale huurwoningen van toepassing zijn, evenals de aanvullende voorwaarden die Wonen Vierlingsbeek stelt bij toewijzing. Bijvoorbeeld huishouden twee of meer personen voor een gezinswoning of 55 jaar of ouder voor een seniorenwoning. Pas wanneer er zowel vanuit de groep geïnteresseerden als uit de reguliere woningzoekende niet voldoende passende kandidaten zijn, wordt gekeken hoe de overgebleven woningen worden toegewezen.

Terug