Tijdelijk Noodfonds Energie

09-01-2023

Om te voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen door de gestegen prijzen, hebben energieleveranciers en maatschappelijke organisaties een Tijdelijk Noodfonds Energie opgericht. Huishoudens die van een bepaald minimum moeten rondkomen, kunnen een beroep doen op dit noodfonds. Het kabinet heeft voor het noodfonds eenmalig een bedrag van € 50 miljoen gereserveerd. Het is de bedoeling dat het noodfonds vanaf 1 januari 2023 tot uiterlijk 1 april 2023 mensen ondersteuning biedt. 

Wie komt in aanmerking voor extra ondersteuning? 

De ondersteuning van het noodfonds is bedoeld voor huishoudens die een bruto-inkomen hebben tot 200% van het bruto sociaal minimum én een hoge energierekening (hoger dan 13% van het bruto-inkomen van het huishouden). Dit zijn huishoudens met een laag of middeninkomen. Voor deze huishoudens is snelle financiële ondersteuning cruciaal. 

Geen bezwaar mogelijk

Omdat private partijen (energieleveranciers) het fonds hebben opgericht, kunnen huishoudens geen bezwaar en beroep aantekenen tegen een beslissing van het fonds.  

Hoe werkt het?

Aanmelden voor hulp van het fonds is nu nog niet mogelijk. Zodra wij meer weten, krijgt u meer informatie via deze website.

Terug