Verder onderzoek naar asbest

24-02-2020

In juni / juli 2019 is er algemeen onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van asbest in onze huurwoningen. Hiervoor hebben wij Tritium advies ingeschakeld. Zij hebben toen niet alle woningen bezocht: dit is steekproefsgewijs gebeurd.

Naar aanleiding van dit onderzoek is het vermoeden dat er zich in een aantal woningen / bijgebouwen asbest bevindt. Wij hebben Tritium advies gevraagd om dit verder te onderzoeken zodat we kunnen bepalen of dit werkelijk zo is en wat hier in de toekomst mee moet gebeuren.

De huurders van de woningen waar het om gaat krijgen hierover op of rond 24 februari persoonlijk een brief. Deze brief wordt verstuurd door Tritium advies in een envelop van Wonen Vierlingsbeek. In deze brief leest u ook waar u terecht kunt met vragen. Meer informatie over asbest leest u op deze pagina.

Terug