Verduurzamen vrijkomende woningen in 2023

15-12-2022

Het duurzamer maken van woningen, oftewel verduurzamen, is een actueel thema. In 2023 gaan we beleid maken op hoe we onze woningen gaan aanpakken om deze duurzamer en energiezuiniger te maken in de komende jaren. Ondertussen starten we al met een project om woningen die vrijkomen omdat de huur is opgezegd, meteen aan te pakken!

Verduurzamen vrijgekomen woningen

Vanaf januari 2023 kijken we bij iedere woning die vrijkomt, of deze verduurzaamd kan worden. Het gaat dan om zogenaamde grondgebonden woningen. Over het algemeen zijn dit senioren- en gezinswoningen in een rijtje of blokje. Dit geldt dus niet voor appartementen en/of woningen die onderdeel zijn van een wooncomplex. Want die woningen kunnen we alleen als geheel aanpakken, omdat ze onderdeel zijn van één gebouw. 

Wat betekent het als je de huur opzegt?

Als wij je huuropzegging ontvangen bekijken we of het een woning is die geschikt is om individueel te verduurzamen. Als dat zo is belt één van onze medewerkers je op om uit te leggen dat de woning verduurzaamd zal worden nadat je de sleutels hebt ingeleverd. Je krijgt dan ook te horen dat het niet mogelijk is om zaken over te dragen aan de volgende huurder. Denk dan aan inrichting en stoffering zoals lampen, vloerbedekking en gordijnen. Deze kunnen we tijdens de renovatie niet beschermen tegen stof en schade. Zaken die als ZAV zijn aangevraagd horen hier niet bij. Verder zal de woning weken of zelfs een paar maanden leeg staan: op het moment dat jij vertrekt is er dus nog geen nieuwe huurder bekend.

Zeg op tijd de huur op!

Wij adviseren je om op tijd de huur op te zeggen. Dat moet uiterlijk één maand vóór je laatste huurdag, maar mag al maximaal drie maanden van te voren. Zodra de huur is opgezegd plannen we een afspraak met onze technisch opzichter voor een vooropname van de woning. Hij geeft aan in welke staat je de woning moet achterlaten. Hoe eerder je dit dus doet, hoe meer tijd je hebt om te bekijken welke spullen uit de woning je mee wilt nemen naar de nieuwe woning of kunt weggeven of verkopen.

Voor- en nadelen

Het verduurzamen van een woning kan een behoorlijk ingrijpende renovatie zijn. Voor ons als verhuurder maar ook voor de (toekomstige) bewoner is het een groot voordeel als dit kan gebeuren terwijl de woning niet bewoond is. Als je de vertrekkend huurder bent is het misschien vervelend dat je je laminaarvloer of gordijnen niet kunt overdragen aan de volgende huurder. Als verhuurder streven we er normaal gesproken altijd naar om dit te faciliteren, maar kunnen we overname nooit garanderen. Als de woning verduurzaamd wordt kunnen we dit helaas niet faciliteren voor je. Dan vallen we terug op wat we met de huurovereenkomst hebben afgesproken, namelijk dat de woning schoon en leeg moet worden opgeleverd.

Wie doet de werkzaamheden?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Toevast. Zij hebben zich gespecialiseerd in het verduurzamen van woningen bij mutatie (= na huuropzegging). Tijdens de renovatie zijn zij ook het eerste aanspreekpunt voor omwonenden.   

Terug