Verduurzaming roept veel vragen op

16-09-2022

Het kan u bijna niet ontgaan zijn dat het verduurzamen van woningen een ‘hot item’ is. Natuurlijk mede door de huidige en te verwachten energieprijzen. Ook wij zien vanuit Wonen Vierlingsbeek een toenemende vraag naar informatie over dit onderwerp.
En over wat de plannen van Wonen Vierlingsbeek zijn als het gaat om verduurzamen.

Onze actie
Wonen Vierlingsbeek is doende om de energielabels voor onze huurwoningen te herzien. Hiervoor worden alle woningen bezocht door een adviseur van Nibag. Want alleen door een bezoek van uw woning kan er bepaald worden welk energielabel uw woning heeft. Het doel is dat alle woningen voor eind van het jaar bezocht zijn 

Vervolg
Op grond van die labeling maken wij vervolgplannen, die besproken worden met het Huurderspanel. We streven ernaar dat ons woningbezit in 2030 gemiddeld een label A heeft. De komende jaren zullen we maatregelen nemen om onze woningen versneld verder te verduurzamen. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om op woningniveau aan te geven welke maatregelen er uitgevoerd gaan worden en wanneer.  Zodra dat bekent is informeren wij u uiteraard.

Tegemoetkoming
Wij krijgen ook vragen of wij als verhuurder een tegemoetkoming in de kosten voor energie
van huurwoningen kunnen geven. Helaas is dat niet mogelijk.

Meer weten
Meer informatie over het onderwerp verduurzamen vindt u onder andere op de site van de Rijksoverheid en het Nibud. Tip: Kijk ook eens naar ons vorige bericht over de energietoeslag.

Terug