Verslag huurdersoverleg 5 april

13-04-2017

Op 5 april 2017 organiseerde Wonen Vierlingsbeek het jaarlijkse huurdersoverleg. Tijdens dit overleg is aangegeven dat dit het laatste overleg in deze vorm was. Nu het huurderspanel de huurders van Wonen Vierlingsbeek vertegenwoordigt, zijn de leden van het panel het eerste aanspreekpunt om mee te denken en te adviseren. Zij hebben bijvoorbeeld ook advies gegeven over de jaarlijkse huurverhoging; iets wat we voorheen voorlegden aan de aanwezigen tijdens het jaarlijkse huurdersoverleg.
 
Mogelijk organiseren we in de toekomst wel een jaarlijkse bijeenkomst waar huurders zich voor kunnen aanmelden. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een themabijeenkomst over een bepaald onderwerp. Dit zal dan in ieder geval plaatsvinden in een andere periode van het jaar. Deze periode is relatief druk vanwege onder andere het afronden van de jaarrekening en de werkzaamheden rondom de huurverhoging.
 
U kunt de presentatie van het huurdersoverleg bekijken en er is een beknopt verslag van de bijeenkomst met daarin de vragen die gesteld zijn door huurders.
Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag!

Terug