Vervangen asbest golfplaten

26-03-2021

Dit jaar staat het vervangen van asbest golfplaten op onze planning. De vergunning hiervoor is inmiddels aangevraagd bij de gemeente Boxmeer. Het kan zijn dat u hier ook over leest in de regionale berichtgeving.

Wat gaat er gebeuren?

In 2019 is er een algemene inspectie door middel van steekproeven uitgevoerd. Op basis van de resultaten hebben we de bergingen met asbest golfplaten die in eigendom zijn van Wonen Vierlingsbeek, gericht laten onderzoeken in 2020. Nu we weten welke golfplaten asbest bevatten gaan we deze vervangen door asbestvrije golfplaten. Huurders krijgen hierover vooraf persoonlijk bericht via een brief.

Verbod op asbest daken

Aanvankelijk was vastgesteld dat er vanaf 2024 een verbod op asbest daken zou komen. Wonen Vierlingsbeek is toen meteen voorbereidingen gaan treffen om dit op tijd geregeld te hebben. Inmiddels is dit verbod voor onbepaalde tijd uitgesteld. Toch vindt Wonen Vierlingsbeek dat dit doorgezet moet worden en daarom wordt dat dit jaar uitgevoerd.

Terug