Onze visie op duurzaamheid

28-06-2022

Het klimaat verandert, we hebben meer en meer te maken met zeer warme periodes, wateroverlast, verdrogingsproblematiek en grondstoffen die uitgeput raken. Dit vraagt om verduurzaming van onze economie en leefomgeving voor nu en de generaties in de toekomst.

We hebben als Wonen Vierlingsbeek een verantwoordelijkheid en rol in deze duurzame ontwikkeling. In januari 2021 hebben we een eerste voorzet gemaakt om te komen tot bijgaande visie. Dit heeft er onder andere toe geleid dat onze woningen gemiddeld een label B hebben. De komende jaren zetten we versneld in om de duurzame doelstellingen voor 2030 en 2050 daadwerkelijk te realiseren. Hiertoe stellen we een (meerjaren-)actieplan op dat ons richting geeft aan de einddoelen: een energiezuinige woningvoorraad, van het aardgas af en een klimaatbestendige en groene leefomgeving.

Wilt u dit in één oogopslag zien? Kijk dan hier!


 

Terug