Visitatie 2015 afgerond

22-07-2015

Net als in 2011 heeft Wonen Vierlingsbeek zich in 2015 laten visiteren. Daarmee wordt een onafhankelijke beoordeling gegeven van de maatschappelijke prestaties. Het levert tevens verbeterpunten op waar de organisatie mee aan de slag kan.
De visitatie is in de eerste helft van 2015 uitgevoerd door Ecorys. Daarbij is tevens teruggekeken op de vorige visitatie en hoe Wonen Vierlingsbeek is omgegaan met de resultaten daarvan.

Na het lezen van het visitatierapport kunnen we concluderen dat we in algemene zin een positief beeld hebben teruggekregen. Hier zijn we als organisatie blij mee. De genoemde aandachtspunten zijn grotendeels herkenbaar, maar roepen ook een aantal vragen op.

Bekijk hier het volledige rapport van de visitatie.

Documenten

Terug