Visitatie 2019 afgerond

16-07-2019

Net als in 2011 en 2015 heeft Wonen Vierlingsbeek zich in 2019 laten visiteren. Daarmee wordt een onafhankelijke beoordeling gegeven van de maatschappelijke prestaties. Het levert tevens verbeterpunten op waar de organisatie mee aan de slag kan. De visitatie is in de eerste helft van 2019 uitgevoerd door Raeflex. Daarbij is tevens teruggekeken op de vorige visitatie en hoe Wonen Vierlingsbeek is omgegaan met de resultaten daarvan.

Na het lezen van het visitatierapport kunnen we concluderen dat we in algemene zin een positief beeld hebben teruggekregen en ten opzichte van de vorige visitaties als organisatie vooruitgang hebben geboekt. Hier zijn we als organisatie blij mee. Met name met de score (8,1) die volgt uit de reacties van onze belanghebbenden. De genoemde aandachtspunten zijn grotendeels herkenbaar, maar roepen ook een aantal vragen op waar we mee aan de slag gaan.

Lees hier het volledige rapport.
 

Terug