Vragenlijst als bouwsteen voor nieuwe woonvisie gemeente Land van Cuijk

15-05-2023

Als Wonen Vierlingsbeek vinden we fijn wonen erg belangrijk; wij zetten ons elke dag daarvoor in. Als huurder en inwoner heb je daar ook een rol in en wellicht ideeën voor. Daarom delen wij het onderstaande bericht van de gemeente Land van Cijk graag met onze huurders en inwoners. Fijn als je wil meehelpen aan de totstandkoming van de woonvisie van onze gemeente!

Woonvisie gemeente Land van Cuijk

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen goed kan wonen in Land van Cuijk? Welke typen woningen zijn er nodig? Waaraan moet een fijne wijk voldoen? Hoe kunnen oudere inwoners prettig in hun buurt of dorp blijven wonen, ook als zij ondersteuning nodig hebben? Op deze en andere vragen wil de gemeente Land van Cuijk – samen met jou – antwoorden vinden. Deze en andere vragen komen aan bod in een online vragenlijst van de gemeente Land van Cuijk over wonen in onze gemeente. Denk je mee? Ga dan naar www.gemeentelandvancuijk.nl/woonvisie. Alvast hartelijk dank!

Vervolg

De gemeente Land van Cuijk gebruikt de resultaten van de vragenlijst als bouwsteen voor de nieuwe woonvisie. Dit is een document dat voor de komende jaren beschrijft hoe de gemeente omgaat met nieuwe en bestaande woningen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.gemeentelandvancuijk.nl/woonvisie

Terug