Wonen Vierlingsbeek zit op de goede koers!

30-11-2015

Donderdag 26 november is de Aedes benchmark gepresenteerd. De prestaties van woningcorporaties zijn verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Dit is een goede ontwikkeling. Net als vorig jaar scoort Wonen Vierlingsbeek hoog op het onderdeel dienstverlening. We krijgen een 7,9 voor onze dienstverlening. Een tiende lager dan in 2014 (8), hetgeen significant hoger is dan het sector gemiddelde van 7,4. De netto bedrijfslasten (cijfers 2014) van Wonen Vierlingsbeek zijn gedaald naar € 938,- per verhuureenheid per jaar. Daarmee zitten we rond het gemiddelde. Onze totale eindscore is een ‘AB’. Daarmee is Wonen Vierlingsbeek één van de best scorende woningcorporatie van de corporaties die deelnemen aan Domaas (Destion scoorde 7,6 / € 800,-).
 
Wij zijn blij met deze mooie resultaten. Onze gezonde ambitie is om met name op het gebied van de huurderstevredenheid tot de koplopers te behoren. Daarmee zijn we er natuurlijk niet; we willen dit ook zo houden. We leren graag van onze huurders en de landelijke koplopers waar het nog beter kan.

We zijn er voor de huurders
We zijn er voor mensen die ons echt nodig hebben. Onze huurders staan bij ons op nummer één. We werken niet alleen vóór onze huurders. Wij werken het liefst mét onze huurders. En we zien dat dit resultaat heeft. Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat we er onlangs in zijn geslaagd een huurderspanel van de grond te krijgen. 7 huurders zijn bereid gevonden hieraan deel te nemen. Gezegd mag worden dat Wonen Vierlingsbeek de inbreng van de huurders en huurdersorganisatie zeer serieus neemt.

Ontwikkelingen
We hebben te maken met diverse invloeden van buitenaf, zoals de verhuurderheffing en de nieuwe Woningwet. Dit maakt het voor de kleine woningcorporaties niet gemakkelijker. In tegendeel, de regeldruk zal de gemiddelde bedrijfslasten per woning niet ten goede komen. Voor een kleine corporatie tellen de daardoor te maken kosten des te harder aan per verhuureenheid.
Momenteel werken we samen met onze stakeholders (gemeente, huurderspanel, dorpsraden) aan ons nieuw ondernemingsplan 2016-2019. Dit zal begin 2016 worden gepresenteerd en onze koers aangeven voor de komende jaren.
 
Heeft u een suggestie voor verdere verbetering van onze dienstverlening en bedrijfsvoering? Wij gaan graag met u in gesprek.

Met hartelijke groet,
Wonen Vierlingsbeek

Peter Verhoeven
Directeur-bestuurder

Meer weten over de resultaten?
Met de Aedes-benchmark kunnen corporaties individuele resultaten onderling vergelijken en van elkaar leren. Op die manier kunnen zij hun middelen zo goed mogelijk inzetten voor het huisvesten van mensen met lagere inkomens. Aedes ontwikkelt de benchmark samen met PwC, KWH, USP en ABF. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw zijn betrokken bij de ontwikkeling en de resultaten van de benchmark. Bent u benieuwd naar de volledige resultaten van Wonen Vierlingsbeek en de andere woningcorporaties? Deze zijn beschikbaar op de website van Aedes.
www.aedes.nl.
 
 

Terug