Organisatie


Wonen Vierlingsbeek behoort tot de kleinste woningcorporaties in Nederland. Eén van de grote voordelen van deze kleinschaligheid is dat de organisatielijnen kort zijn en we dicht bij onze huurders staan. Wij kennen hen en zij kennen ons!

Medewerkers

  • Joke Abbring: directeur-bestuurder
  • Henk Sijmons: administratief medewerker
  • Neeltje Timmermans: consulent sociaal beheer en beleid
  • Mariëlle Niesen: consulent verhuur en wonen
  • Paniesse Brandts: senior technisch beheerder
  • Erica Philipse: financieel controller

Raad van Commissarissen (RvC)

De RvC ziet er op toe dat het bestuur en de medewerkers van Wonen Vierlingsbeek werken volgens de afgesproken doelstellingen en richtlijnen. Op basis van deze doelstellingen en richtlijnen worden - naast het verrichten van de dagelijkse taken - nieuwe ideeën en initiatieven ontplooid. Daarbij wordt het belang van de huurders altijd op de voorgrond geplaatst.