Organisatie


Wonen Vierlingsbeek behoort tot de kleinste woningcorporaties in Nederland. Eén van de grote voordelen van deze kleinschaligheid is dat de organisatielijnen kort zijn en we dicht bij onze huurders staan. Wij kennen hen en zij kennen ons!

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het bestuur en de medewerkers van Wonen Vierlingsbeek werken volgens de afgesproken doelstellingen en richtlijnen. Op basis van deze doelstellingen en richtlijnen worden - naast het verrichten van de dagelijkse taken - nieuwe ideeën en initiatieven ontplooid. Daarbij wordt het belang van de huurders altijd op de voorgrond geplaatst.

Directeur-bestuurder

Sinds 1 april 2013 is Peter Verhoeven uit Heumen directeurbestuurder van Wonen Vierlingsbeek. Hij is opvolger van Tonny Strijbosch, die sinds juni 2013 geniet van zijn vervroegd pensioen.
Peter Verhoeven heeft zijn hele arbeidzame leven binnen de volkshuisvesting gewerkt. Bij zijn eerste werkgever in Nijmegen begon hij als financieel economisch medewerker en ontwikkelde zich tot staffunctionaris van het hoofd administratie. In 1988 werd hij hoofd administratieve zaken bij Stichting Volkshuisvesting in Tiel. Ook daar maakte hij een ontwikkeling door; hij werd manager interne organisatie, beleid en strategie. Deze functie voerde hij uit tot zijn aanstelling bij Wonen Vierlingsbeek. Met zijn opgedane kennis en ervaring vertrouwen wij er op een constructieve samenwerking aan te gaan samen.
In zijn woonplaats Heumen, een kleine kern zoals de kernen waarin Wonen Vierlingsbeek actief is, staat Peter Verhoeven midden in het verenigingsleven. Als geen ander kent hij dan ook de kleine kernen problematiek en hij ziet ook nadrukkelijk de meerwaarde van een kleine woningcorporatie in deze plattelandskernen.

Medewerkers

Naast directeur-bestuurder Peter Verhoeven, zijn er drie medewerkers werkzaam bij Wonen Vierlingsbeek:
  • Henk Sijmons: administratief medewerker
  • Paniesse Brandts: allround bouwkundig opzichter
  • Neeltje Timmermans: medewerker verhuur en bewonerszaken