Over ons Governance
Governance

Middels de Governancecode woningcorporaties zijn er afspraken gemaakt om op een goede en verantwoorde manier om te gaan met sociale woningen en sociale woningbouw. Hiernaast vindt u dan ook een aantal documenten die u inzicht geven in wie Wonen Vierlingsbeek is en wat zij doet.