Over ons Prestatieafspraken
Prestatieafspraken

De gemeente Land van Cuijk, Huurdersorganisaties, Mooiland en Wonen Vierlingsbeek komen ieder jaar Prestatieafspraken overeen. Deze afspraken gaan over beschikbaarheid en betaalbaarheid, voornemens tot verkoop van sociale huurwoningen, plannen voor de realisatie van nieuwbouw, investeringsplannen voor duurzaamheid en kwaliteit van de woningen, huisvesting van specifieke doelgroepen en de inzet op leefbaarheid.

Downloads Prestatieafspraken 2024