Huurtoeslag Huuraanpassing
Huuraanpassing
Jaarlijkse huuraanpassing

De netto huurprijs van uw woning kan éénmaal per jaar, meestal per 1 juli, verhoogd worden. Deze aanpassing is geregeld in de huurwet. Deze huurverhoging is nodig om het woonbezit op verantwoorde wijze te blijven verhuren. De Tweede Kamer stelt in grote lijnen het huurbeleid vast. De voorgestelde huurverhoging wordt voorgelegd aan het Huurderspanel.

Servicekosten

De servicekosten mag Wonen Vierlingsbeek jaarlijks aanpassen. Vaststelling van de servicekosten gebeurt mede aan de hand van prijsstijgingen en verbruikscijfers.

Overeenstemming huuraanpassing

Los van de wettelijke huurverhogingen mag een wijziging van de huurprijs altijd als hierover overeenstemming bestaat tussen de huurder en de verhuurder..

Bezwaar maken op uw huurverhoging?

Wanneer u het als huurder niet eens bent met de huurverhoging, dan kunt u - tot de datum waarop de voorgestelde huurverhoging ingaat - een bezwaar indienen bij Wonen Vierlingsbeek. Wij bekijken of dit bezwaar gegrond is en indien nodig sturen we het bezwaarschrift door naar de Huurcommissie met het verzoek een uitspraak te doen. Voor het indienen van een bezwaar geldt een aantal regels. Kijk voor meer informatie op website huurcommissie.