Ik zoek een huurwoning Passend toewijzen
Passend toewijzen
Toewijzingsregels 2024

Net zoals voorgaande jaren speelt uw inkomen een grote rol om u een woning toe te kunnen wijzen. Dit heet "passend toewijzen", de normen zijn vastgesteld door onze overheid. 

Met passend toewijzen wil de overheid zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren. Woningcorporaties zijn verplicht om zich aan deze regels te houden. Uw jaarinkomen, leeftijd en uw huishoudgrootte bepalen voor welke woningen u in aanmerking komt. Deze toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten.

Welke woning kan ik huren?

U kunt zelf bekijken welke huurprijs "passend" is bij uw inkomen en op welke woningen u kunt reageren.  Zie bij Downloads (onder aan deze pagina) voor verdere informatie

Reageert u op een woning? Stuur uw inkomensgegevens mee. Meer dan ooit is het inkomen van belang bij het goed toewijzen van de woning. Zorg ervoor dat wij altijd uw meest actuele gegevens van de Belastingdienst ontvangen als u reageert op een woning en eventueel aanvullende gegevens als die gegevens niet meer overeenkomen met uw huidige inkomenssituatie.

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op!

Downloads Inkomensnormen en toewijzing Passend toewijzen schema 2024