Joke Abbring over het jaarverslag 2021

28-06-2022


Het afgelopen jaar was zowel voor mij als voor Wonen Vierlingsbeek bijzonder. Op 1 juni 2021 startte ik als de nieuwe bestuurder van Wonen Vierlingsbeek. Met een positief gevoel kijk ik terug op de kennismakingsfase. Ik heb een goed beeld kunnen vormen van waar Wonen Vierlingsbeek voor staat, welke prestaties de afgelopen jaren zijn geleverd, waar de uitdagingen naar de toekomst toe liggen en waar we de samenwerking in ons netwerk verder kunnen versterken.

In 2021 drukte Corona opnieuw een stempel op de samenleving en hadden we op verschillende moment in het jaar last van de daarmee gepaard gaande beperkingen. Dat Wonen Vierlingsbeek opnieuw de hoogste A-score in de Aedes-benchmark op het huurdersoordeel behaalde is dan ook iets waar ik trots op ben. Met onder andere de verdere doorontwikkeling van de WoCo-app en het introduceren van het gratis Oppluspakket verbeterden we de dienstverlening aan huurders. Met onze partners slagen we er steeds beter in om dingen voor elkaar te krijgen. Ik voel bij iedereen de intrinsieke wil om iets te betekenen voor onze bewoners. Door meer mensen een stabiele (thuis)basis te geven, voegen we waarde toe. En dat is precies de bedoeling!

In de infografic brengen we de belangrijkste en interessante cijfers over het jaar 2021 in beeld. Wilt u meer weten over onze resultaten en ontwikkelingen uit het afgelopen jaar? Neem dan een kijkje in ons jaarverslag 2021, dat vindt u op deze pagina.

Joke Abbring, directeur-bestuurder

Terug